Privacy-verklaring

Om als therapeut mijn werk goed te kunnen doen, verzamel en bewaar ik verschillende persoonsgegevens van u. Ook deel ik sommige van uw gegevens met anderen. Dit doe ik alleen wanneer het nodig is voor mijn dienstverlening of wanneer het moet volgens geldende wet- en regelgeving. Ik zal uw gegevens nooit voor commerciele doeleinden met anderen delen.

 

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

De gegevens die ik verwerk krijg ik van u (bijvoorbeeld via mail, website, telefoon, etc) of van anderen zoals uw verwijzer.
Het gaat dan om onder andere:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Inhoud van onze communicatie

 

Doeleinden

Deze gegevens zijn nodig om mijn werk als therapeut te kunnen doen of om te voldoen aan geldende wetten en regels.
Ik verwerk uw gegevens bijvoorbeeld voor:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

 

Uw rechten

U heeft het recht op informatie en het recht op inzage, correctie, verwijdering en overdracht van gegevens. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden.

U heeft het recht op inzage en verbetering en eventueel verwijdering of afscherming van uw gegevens. Dat wil niet zeggen dat er kopieën van alle stukken moeten worden gegeven als daarom wordt gevraagd. Interne notities mogen bijvoorbeeld verwijderd worden en eventuele verwijzingen naar andere personen moeten in principe verwijderd worden.

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen één maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Verstrekking aan derden

Soms zullen gegevens die ik van u heb ook te zien zijn door anderen. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Collega en Psycholoog Madeleen van der Deijl,
 • Mijn boekhouder
 • ICTers van Boekhoudprogramma E-Boekhouden.nl
 • Waarnemers die in bepaalde periodes voor mij waarnemen.

Met deze externe partijen zijn verwerkingsovereenkomsten opgemaakt waarin een geheimhoudingscontract is vastgelegd. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ik door wet- en regelgeving daartoe verplicht ben. Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden!

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Ik zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Ook nadat u niet langer in therapie bent, zal ik gegevens van u moeten bewaren, bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-10-2019.

Deze verklaring kan tussentijds worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

 

Vragen en klachten

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Praktijk voor Relatietherapie Eekhoudt
Kerkelaan 58, 1851 HG Heiloo.
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.