Intervisie

Voor collega hulpverleners ben ik beschikbaar om intervisie te begeleiden. Het betreft hier individuele intervisie of intervisie begeleiding van kleine groepjes van maximaal vier personen.

Deze intervisiebegeleiding is interessant voor collega professionals die zich verder willen ontwikkelen in de EFT. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn voor professionals die de ruimte tussen de Externship en Coreskils willen opvullen of die begeleid willen worden in het leer- en ontwikkelingsproces dat kan leiden tot certificering.

Tijdens de intervisie zullen we onder andere

  • Theorie behandelen
  • Casus bespreken
  • Beeldmateriaal bekijken van eigen opnames of DVD materiaal van ICEEFT
  • (interventies) oefenen en/of rollenspel
  • Voorbereiden op certificering

 

Meer informatie?

Neem bij interesse of behoefte aan meer informatie contact met mij op. Contactgegevens vindt u op de contact-pagina van deze website.