EFT Relatietherapie

Doel

Volgens Emotionally Focused Therapy (EFT) is het centrale probleem in een ontregelde relatie, het verlies van stabiele emotionele verbondenheid en het ontstaan van een negatief interactiepatroon (de dans genoemd). De negatieve interacties die bij dit patroon horen, weerspiegelen dit verlies van emotionele verbondenheid maar houden het ook in stand. Met EFT is het mogelijk dit patroon te leren herkennen en te veranderen. Dit leidt tot een duurzaam herstel van de emotionele verbondenheid.

 

Inhoud

Gemiddeld duurt de therapie 10 tot 15 sessies. Aan het begin vinden twee individuele sessies plaats met elke partner, gevolgd door gezamenlijke sessies van 75 minuten.
Tijdens de therapie wordt het boek van Sue Johnson gebruikt, getiteld: Houd Me Vast. Het gebruik van het boek wordt erg prettig gevonden en kan de duur van de therapie bekorten.

 

Resultaat

Onderzoek heeft aangetoond dat 70-75 procent van de paren die hebben deelgenomen aan Emotionally Focused Couple Therapie spreken over een volledig herstel van de relatie, 92 procent meldt dat de relatie verbeterd is.

 

Alternatief

Bij lichtere problematiek kan er gekozen worden voor het EFT Houdt Me Vast Groepsprogramma.