Groepsprogramma

Het Houd Me Vast Groepsprogramma

In 2009 heeft Sue Johnson het Houd Me Vast (HMV) groepsprogramma ontwikkeld. Dit programma is gebaseerd op de gedachte dat langdurige liefde tussen liefdespartners niet alleen mogelijk is, maar een geboorterecht is en dat we allemaal als mens beter en sterker worden als we een veilige haven en een stabiele basis kunnen vinden in de armen van een geliefde. Liefdevolle relaties zijn de basis voor stabiele families, een gezondere maatschappij en een echt menswaardige toekomst voor ons allemaal.
Het is in eerste instantie bedoeld als intensieve relatietraining. Het voordeel van een groepsprogramma is ook dat men in een groep van elkaar kan leren, elkaar kan stimuleren en elkaar steuren.

Doel

In 2009 heeft Sue Johnson het Houd Me Vast (HMV) groepsprogramma ontwikkeld. Het doel van dit programma is om paren te helpen hun liefdesrelatie te repareren, versterken en steeds verder te doen groeien. Het HMV groepsprogramma kan ook dienen als voorbereiding op een belangrijke verandering in uw leven, zoals het huwelijk, de geboorte van een kind, het naderen van de VUT- of pensioenleeftijd, etc, of als u recent een dergelijke gebeurtenis heeft meegemaakt.

Inhoud

Het groepsprogramma "Houd Me Vast: gesprekken voor verbondenheid" is gebaseerd op de theorie en praktijk van Emotionally Focused Therapy (EFT) en tijdens dit programma wordt gebruik gemaakt van het boek "Houd me vast" van Sue Johnson. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten van elk tweeenhalf uur. De eerste gaat over de nieuwe wetenschap van de liefde en wat wij daarvan kunnen leren. In de volgende zeven bijeenkomsten gaat het erom paren te helpen de zeven gesprekken die in het boek "Houd me vast" worden uiteengezet, vorm te geven en te gebruiken.

Alternatief

Voor paren kan het volgen van het HMV groepsprogramma voldoende zijn en zij kunnen besluiten het daarbij te laten. Er kan echter ook voor gekozen worden na het volgen van het HMV groepsprogramma, in therapie te gaan. Het voordeel van het volgen van het HMV groepsprogramma kan dan zijn, dat er minder therapiesessies nodig zijn.