EFT en een getraumatiseerde partner

Doel

Wanneer een van de partners vroeg of in een latere periode een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, of lijdt aan PTSS, kan dit grote invloed hebben op de relatie. Getraumatiseerde mensen hebben moeite andere mensen te vertrouwen en kunnen achterdochtig zijn, ook naar hun partner toe. Om die reden kunnen ze er voor kiezen te zwijgen en praten over het moeilijke onderwerp te vermijden. De andere partner voelt, weet en ziet de getraumatiseerde partner lijden, maar kan door de muur en afstand de partner niet bereiken. Hierdoor kan die partner zich buitengesloten voelen en zwijgen, en een voelbare verwijdering kan dan het gevolg zijn. Het doel is het vertrouwen te laten groeien, waardoor de getraumatiseerde partner de kans krijgt zich kwetsbaar op te stellen en de niet-getraumatiseerde de kans krijgt te luisteren en te troosten en de partner te zijn die men graag wil zijn.

Inhoud

In de therapie wordt gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Emotionally Focused Therapy heeft bewezen een zeer effectieve relatietherapie te zijn, die vooral ingrijpt in het vertrouwen tussen partners. Deze relatietherapie legt de nadruk niet zozeer op het trauma zelf, maar vooral op de relatie en hoe een goede relatie kan helpen bij het behandelen van het trauma. In mijn werk als maatschappelijk werker en systeemtherapeut bij het ministerie van Defensie, heb ik ervaring opgedaan met mensen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt en de problemen die dat in hun relatie kan veroorzaken.

Resultaat

Met EFT kan het vertrouwen weer groeien waardoor de getraumatiseerde partner de kans krijgt zich kwetsbaar op te stellen en de niet-getraumatiseerde de kans krijgt te luisteren en te troosten en de partner te zijn die men graag wil zijn. Het effect hiervan is een veiligere en hechtere relatie, waarin het voor beide partners mogelijk is te praten over het trauma. Dit heeft niet alleen een positief effect op de relatie, maar ook op de verwerking van het trauma.

Alternatief

Hoewel de resultaten enorm kunnen zijn en het effect van EFT relatietherapie heel groot kan zijn, kan blijken dat relatietherapie als een zelfstandige behandeling van psychotrauma niet genoeg is. EFT kan heel goed toegepast worden als module van een grotere traumabehandeling, of als pré-therapie, dus als voorbereiding op een trauma- of PTSS-behandeling, zoals EMDR of psychotherapie.